ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Απόφαση σταθμός για τα Δώρα στον ιδιωτικό τομέα! Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου δικαίωσε εργαζομένους σε ΝΠΙΔ (Αθλητική Ομοσπονδία), που αμείβονται με το Ενιαίο Μισθολόγιο και στους οποίους είχαν πλήρως καταργηθεί τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας από το 2013, παρά την ύπαρξη της αρνητικής απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (1307/2019), την οποία το Ειρηνοδικείο έλαβε υπόψη του, μη συντασσόμενο με την άποψη της πλειοψηφίας! Με την αγωγή των εργαζομένων, την οποία χειρίστηκε ο δικηγόρος Γιώργος Μελισσάρης, επιδικάστηκαν ποσά άνω των 5.000 € για τον καθένα. Με την παγίωση της σχετικής νομολογίας, ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση των ποσών των δώρων και του επιδόματος από αυτούς οι οποίοι σήκωσαν, δυσανάλογα, το βάρος της εσωτερικής υποτίμησης και της δημοσιονομικής προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, δηλ. τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.