ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΔΩΡΑ

Μετά το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, τώρα και το Ειρηνοδικείο Αχαρνών δικαιώνει εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε ΝΠΙΔ που προσέφυγαν ζητώντας τα καταργημένα από το 2013 Δώρα εορτών και επιδόματα αδείας, με αγωγή που χειρίστηκε το γραφείο μας. Το Δικαστήριο, συντασσόμενο με την άποψη που εξέφρασε η μειοψηφία των δικαστών του ΣτΕ στην πρόσφατη, αρνητική για τους εργαζόμενους, απόφαση, δέχεται ότι το Δημόσιο, πριν την κατάργηση των ποσών αυτών, ώφειλε να εξετάσει αν οι εναπομείνασες, μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις, αποδοχές παραμένουν επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων. Η παγίωση της σχετικής νομολογίας μας δίνει βάσιμες ελπίδες για την τελική δικαίωση των ιδιωτικών υπαλλήλων που αμείβονται με το Ενιαίο Μισθολόγιο.