Πρόσθετη παρέμβαση σε απεργιακή δίκη

      Με την υπ' αριθμ. 411/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) που χειρίστηκε ο Γιώργος Μελισσάρης εκπροσωπώντας το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, κρίθηκε ότι η πρόσθετη παρέμβαση σε απεργιακές δίκες, δηλ. σε δίκες που δικάζονται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (εργατικές διαφορές) και οι οποίες προσδιορίζονται προς συζήτηση αυθημερόν της κατάθεσης της σχετικής αγωγής από τον εργοδότη, ασκείται παραδεκτά χωρίς κατάθεση δικογράφου, δηλ. προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου, ενώ αν δεν κατατεθούν προτάσεις (δηλ. δεν λάβει  νόμιμα μέρος στη συζήτηση), η διαδικασία θα προχωρήσει σα να ήταν ο προσθέτως παρεμβαίνων παρών. Με την απόφαση αυτή δίνεται η σωστή λύση στο πρόβλημα που δημιούργησε η τροποποίηση της Πολιτικής Δικονομίας αναφορικά με το χρόνο άσκησης πρόσθετης παρέμβασης στις περιουσιακές διαφορές (κατάθεση δικογράφου προ 10 ημερών-αρθρ. 591 παρ.1 β' ΚΠολΔ), ενόψει το ότι, όπως αναφέρει ορθά η απόφαση "δικάσιμος ορίστηκε η σημερινή ημέρα και ώρα 13.30, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ευχέρεια χρόνου για την τήρηση της απαιτούμενης από το νόμο προδικασίας". Στην εξεταζόμενη περίπτωση η σχετική αγωγή κοινοποιήθηκε μόλις τρείς (3) ώρες πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο.

411-2017.pdf