ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

- Έγκυρη και άμεση (γενική ή εξατομικευμένη) ενημέρωση συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος

- Καταγραφή πλήρους εργασιακού ιστορικού

-Υπολογισμός- Καταμέτρηση χρόνου ασφάλισης με απόλυτη πληρότητα, με έγγραφες αναλυτικές επεξηγήσεις

-Γνωμοδότηση σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, συνοδευόμενη από εκτίμηση κόστους εξαγορών καθώς και του ύψους των συνταξιοδοτικών παροχών

-Προετοιμασία συνταξιοδοτικού φακέλου

-Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

-Δικαστική εκπροσώπηση σε διοικητικές διαφορές με τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ

-Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης (αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης, εργόσημο)

-Αντιμετώπιση ζητημάτων από ληξιπρόθεσμες οφειλές, προσφυγή κατά Π.Ε.Ε., ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης Κ.Ε.Α.Ο.

-Η παρεχόμενη υπηρεσία απευθύνεται σε δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), Τραπεζών, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους