ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υποστήριξη και παρακολούθηση της διαδικασίας σύστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων κάθε μορφής (επιχειρησιακών, κλαδικών, ομοιοεπαγγελματικών, ομοσπονδιών κλπ.), διαμόρφωση καταστατικού, δικαστική απόφαση για ίδρυση, συμμετοχή στη σύνταξη πρακτικών Δ.Σ. ή Γ.Σ., παρουσία στην έδρα της οργάνωσης και παροχή νομικών συμβουλών επί τόπου, συμμετοχή σε αρχαιρεσίες ως δικαστικός αντιπρόσωπος κλπ.

Δίκαιο της Απεργίας, υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων απεργιακών κινητοποιήσεων, παράσταση σε απεργιακές δίκες

Παράσταση στη διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Σ.Σ.Ε., από την υποβολή της αίτησης για σύναψη Σ.Σ.Ε. μέχρι και την τελική υπογραφή της.

Παράσταση στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) κατά το στάδιο μεσολάβησης ή διαιτησίας για την σύναψη Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικής Απόφασης, σύνταξη υπομνημάτων κλπ.

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας, συμφιλιωτικές διαφορές στο ΣΕΠΕ ή στο Υπουργείο Εργασίας.

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Στελεχών σε θέματα Εργατικού Δικαίου

Σύνδεση με υπερκείμενες οργανώσεις (Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Γ.Σ.Ε.Ε.)