ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καταμέτρηση ενσήμων/ασφαλιστικών ημερών.

Παροχή συμβουλών για συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Διερεύνηση τρόπων συνταξιοδότησης.

Υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης/παρακολούθηση μέχρι την απόφαση απονομής σύνταξης

Δικαστικές προσφυγές σε περίπτωση διαφορών κοινωνικής ασφάλισης με τον ΕΦΚΑ στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.