Νέα - Δημοσιεύσεις

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ

Leave review
Read More
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (HOME BASED TELEWORKING)

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (HOME BASED TELEWORKING)

Leave review
Read More
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Leave review
Read More
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΔΩΡΑ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΔΩΡΑ

Leave review
Read More
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Leave review
Read More
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Leave review
Read More
AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Leave review
Read More
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ- ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ- ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ

Leave review
Read More
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΔ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΔ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Leave review
Read More