Νέα - Δημοσιεύσεις

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Leave review
Read More
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Leave review
Read More
ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Leave review
Read More
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ

Leave review
Read More
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (HOME BASED TELEWORKING)

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (HOME BASED TELEWORKING)

Leave review
Read More
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Leave review
Read More
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΔΩΡΑ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΔΩΡΑ

Leave review
Read More
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Leave review
Read More
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Leave review
Read More